Câu hỏi thường gặp

Câu hỏi thường gặp

29/03/2020

Câu hỏi 1 . Tôi Không Có Trang Facebook, Vậy Tôi Có Thể Quảng Cáo Facebook Được Không?

 Đáp: Trước hết Quảng Cáo Top xin chân thành cảm ơn câu hỏi của bạn. Quảng Cáo Top xin giải đáp cho bạn như sau:

Bạn không có trang Facebook riêng cho sản phẩm của bạn thì bạn vẫn có thể quảng cáo trên Facebook được. Chỉ cần bạn có một website, Quảng Cáo Top sẽ hỗ trợ bạn quảng cáo trên Facebook.

 

Câu hỏi 2 . Cách liên kết Google Site với Google AdWords?

 Đáp: Trước hết Quảng Cáo Top xin chân thành cảm ơn câu hỏi của bạn. Quảng Cáo Top xin giải đáp cho bạn như sau:

Bạn hãy yên tâm, Google Site của bạn hoàn toàn có thể liên kết với quảng cáo Google Adwords. Khi bạn có nhu cầu liên kết Google Site đến quảng cáo Adwords thì bạn chỉ cần liên hệ với chùng tôi, bộ phận kỹ thuật của Quảng Cáo Top sẽ làm việc này cho bạn.

 

Câu hỏi 3 . Tôi có được hoàn tiền khi thay đổi quyết định Không?

 Đáp: Trước hết Quảng Cáo Top xin chân thành cảm ơn câu hỏi của bạn. Quảng Cáo Top xin giải đáp cho bạn như sau:

Không. Nếu bạn không chắc chắn bạn có bao nhiêu người dùng hoặc nếu con số này dao động, chúng tôi khuyên bạn nên chọn gói linh hoạt.

 

Câu hỏi 4 . Tôi Không Có Trang Facebook, Vậy Tôi Có Thể Quảng Cáo Facebook Được Không?

 Đáp: Trước hết Quảng Cáo Top xin chân thành cảm ơn câu hỏi của bạn. Quảng Cáo Top xin giải đáp cho bạn như sau:

Bạn không có trang Facebook riêng cho sản phẩm của bạn thì bạn vẫn có thể quảng cáo trên Facebook được. Chỉ cần bạn có một website, Admin sẽ hỗ trợ bạn quảng cáo trên Facebook.

 

Câu hỏi 5 . Tôi Không Có Trang Facebook, Vậy Tôi Có Thể Quảng Cáo Facebook Được Không?

 Đáp: Trước hết Quảng Cáo Top xin chân thành cảm ơn câu hỏi của bạn. Quảng Cáo Top xin giải đáp cho bạn như sau:

Bạn không có trang Facebook riêng cho sản phẩm của bạn thì bạn vẫn có thể quảng cáo trên Facebook được. Chỉ cần bạn có một website, Admin sẽ hỗ trợ bạn quảng cáo trên Facebook.

 

Câu hỏi 6 . Tôi Không Có Trang Facebook, Vậy Tôi Có Thể Quảng Cáo Facebook Được Không?

 Đáp: Trước hết Quảng Cáo Top xin chân thành cảm ơn câu hỏi của bạn. Quảng Cáo Top xin giải đáp cho bạn như sau:

Bạn không có trang Facebook riêng cho sản phẩm của bạn thì bạn vẫn có thể quảng cáo trên Facebook được. Chỉ cần bạn có một website, Admin sẽ hỗ trợ bạn quảng cáo trên Facebook.

 

Câu hỏi 7 . Tôi Không Có Trang Facebook, Vậy Tôi Có Thể Quảng Cáo Facebook Được Không?

 Đáp: Trước hết Quảng Cáo Top xin chân thành cảm ơn câu hỏi của bạn. Quảng Cáo Top xin giải đáp cho bạn như sau:

Bạn không có trang Facebook riêng cho sản phẩm của bạn thì bạn vẫn có thể quảng cáo trên Facebook được. Chỉ cần bạn có một website, Admin sẽ hỗ trợ bạn quảng cáo trên Facebook.

 

Câu hỏi 8 . Tôi Không Có Trang Facebook, Vậy Tôi Có Thể Quảng Cáo Facebook Được Không?

 Đáp: Trước hết Quảng Cáo Top xin chân thành cảm ơn câu hỏi của bạn. Quảng Cáo Top xin giải đáp cho bạn như sau:

Bạn không có trang Facebook riêng cho sản phẩm của bạn thì bạn vẫn có thể quảng cáo trên Facebook được. Chỉ cần bạn có một website, Admin sẽ hỗ trợ bạn quảng cáo trên Facebook.

 

Câu hỏi 9 . Tôi Không Có Trang Facebook, Vậy Tôi Có Thể Quảng Cáo Facebook Được Không?

 Đáp: Trước hết Quảng Cáo Top xin chân thành cảm ơn câu hỏi của bạn. Quảng Cáo Top xin giải đáp cho bạn như sau:

Bạn không có trang Facebook riêng cho sản phẩm của bạn thì bạn vẫn có thể quảng cáo trên Facebook được. Chỉ cần bạn có một website, Admin sẽ hỗ trợ bạn quảng cáo trên Facebook.

 

Câu hỏi 10 . Tôi Không Có Trang Facebook, Vậy Tôi Có Thể Quảng Cáo Facebook Được Không?

 Đáp: Trước hết Quảng Cáo Top xin chân thành cảm ơn câu hỏi của bạn. Quảng Cáo Top xin giải đáp cho bạn như sau:

Bạn không có trang Facebook riêng cho sản phẩm của bạn thì bạn vẫn có thể quảng cáo trên Facebook được. Chỉ cần bạn có một website, Admin sẽ hỗ trợ bạn quảng cáo trên Facebook.

 

Bài viết liên quan

Hướng dẫn lựa chọn tên miền theo đúng quy định của pháp luật

Hướng dẫn lựa chọn tên miền theo đúng quy định của pháp luật
Danh mụcCâu hỏi 1 . Tôi Không Có Trang Facebook, Vậy Tôi Có Thể Quảng Cáo Facebook Được Không?Câu hỏi 2 . Cách liên kết Google Site với Google AdWords?Câu...

Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật
Danh mụcCâu hỏi 1 . Tôi Không Có Trang Facebook, Vậy Tôi Có Thể Quảng Cáo Facebook Được Không?Câu hỏi 2 . Cách liên kết Google Site với Google AdWords?Câu...

Hướng dẫn khai báo tên miền Quốc tế sau khi đăng ký

Hướng dẫn khai báo tên miền Quốc tế sau khi đăng ký
Danh mụcCâu hỏi 1 . Tôi Không Có Trang Facebook, Vậy Tôi Có Thể Quảng Cáo Facebook Được Không?Câu hỏi 2 . Cách liên kết Google Site với Google AdWords?Câu...
Đăng Ký Dịch Vụ Quảng Cáo
Tặng ngay Website miễn phí!

    Chọn Dịch Vụ:

    HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN 24/7

    Tư Vấn Dịch Vụ0933 016 039
    Hỗ Trợ Khách Hàng0966 603 082
    0933.016.039